Oude Loods

Naast de in 1915 gebouwde nieuwe loods, moet er ook een “oude” loods zijn geweest.  De leeftijdsaanduiding wellicht om het onderscheid met de in 1915 gebouwde loods aan te geven. In de oude loods is het in de winter van 1915 op 1916 geen pretje. Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, schrijft op 12-1-1916 vanuit Vianen over de volgende militaire klachten:

We liggen hier reeds ruim een maand met een kompagnie in de oude loods, en daar er ‘s nachts volgens voorschrift één kachel een beetje mag branden, kan men bijna den gehelen nacht niet warm worden. Hoe zal het gaan als het straks eens erg koud wordt en het hard vriest? Wat de ruimte betreft is het ook treurig. We liggen hier met twee man boven elkaar en hebben met vier man een ruimte om te kleeden, te drinken en te eten, een gangetje van nog geen halven meter breed en hoogstens twee meter lang.

 Een maand later is de situatie niet beter, zo valt te lezen in het Volk van 7-2-1916:

Men schrijft ons uit Vianen: In de Oude Loods alhier liggen ruim 250 manschappen, wat naar die ruimte veel te veel is, zoodat men zich nauwelijks bewegen kan. ‘s Nachts komt men haast om van de kou. Had men vroeger op de forten drie dekens, nu in deze tochtige loods slechts twee zoodat men ‘s morgens stijf is van de kou. Bovendien klagen de ouderen over veel te veel korvée- en wachtdiensten. De ontevredenheid alhier is dan ook groot.

Vooralsnog is niet bekend om welke loods het gaat. Evenmin is duidelijk welke militairen in de loods zijn ondergebracht. Overigens zijn dergelijke klachten onder de militairen bepaald geen uitzondering. Het ministerie van Oorlog doet er alles aan om de kosten van de mobilisatie zo veel mogelijk te beperken. Dat leidt regelmatig tot onacceptabele toestanden. Zie hierover ook  http://www.wereldoorlog1418.nl/vergeten-WOI-veteranen/