Wolter Weener

Weener2

Ds. W. Weener, ca. 1900. Foto: Bea Pruijt, van www.schenk.nl

Ds. Wolter Weener (1866-1955) was van 1903 tot 1914 predikant in Oudega. Daarna was hij van 20 september 1914 tot 7 maart 1920 predikant van de Gereformeerde Gemeente Vianen. Hij zou aanvankelijk al eerder naar Vianen, maar dat werd uitgesteld vanwege de dreigende situatie.

Daarna wordt in verband met de kritieke toestand waarin ons Vaderland en voornamelijk onze landstreek verkeert, besloten aan Ds. Weener te berichten vooralsnog zijn afscheid niet te preeken en geen aanstalten te maken tot verhuizing, daar de binnensluizen gesloten zijn.

De notulen van de Gereformeerde Gemeente uit die periode vermelden enkele zaken m.b.t. de militairen:

  • 21 september 1914: De zangvereniging “Soli Deo Gloria” zal op 8 oktober een uitvoering geven voor de militairen in het kerkgebouw.
  • 5 oktober 1914: Twee sergeants vragen of er, twee maal per week, in de consistorie bijeenkomsten voor militairen mogen worden gehouden.
  • 19 oktober 1914: “Het Christelijk Militair Tehuis in Vianen” krijgt een gift van fl. 9,- uit Blija (in Friesland). Omdat zo’n tehuis hier niet bestaat wordt het bedrag gegeven aan de militairen, die in de Christelijke School bijeenkomsten houden.
  • 16 november 1914: De soldaten worden van boeken voorzien.
  • 1 november 1915: Er is nu wèl een militair tehuis in Vianen.

Bron: Verhalen en Verkenningen, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Vianen.