Sieds van Straten

SvanStratenSieds van Straten. Foto: Stichting Historia Doccumensis

Sieds van Straten werd geboren in Dokkum in 1875. Hij werd officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. In 1901 kreeg hij een medaille voor de krijgsverrichtingen die hij in de periode 1896-1900 in Atjeh had gedaan. [Zie bij. de Graafschap-Bode van 17-08-1901] In 1911 kwam hij korte tijd in dienst bij het Negende Regiment Infanterie te Leeuwarden. Tijdens de mobilisatiejaren was hij luitenant van de 2e compagnie van het tweede bataljon Landweer Infanterie.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Van Straten nog een rol in het verzet. Daarover is het volgende artikel geschreven door Warner B. Banga:

Het Klein Kantoortje

Sieds van Straten woonde op de Legeweg in Dokkum, waar hij een soort spaarbank voor de kleine spaarder had, waar men ook geld kon lenen. Hij noemde dit ‘Het Kleine Kantoortje’.

Toen de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvielen was de 65-jarige Van Straten reserve-officier en nog behoorlijk vitaal. Hij kon de capitulatie als oud-militair maar moeilijk verkroppen en besloot actief verzet te bieden, waarmee hij één van de pioniers van het verszet in Nederland was. Onder de schuilnaam ‘IB’, oftewel ‘Isolatiebreker’, verzamelde Van Straten informatie over vliegvelden en militaire objecten, die hij in kaart bracht en in flessen stopte. Daarmee fietste (!) hij naar Rotterdam, waar de flessenpost in de riviermonding van de Maas gegooid werd, in de hoop dat deze met de stroming naar Engeland zouden drijven. Minstens vijf van deze berichten zijn aangekomen. Later werd een professioneler lijn opgezet via Delfzijl, waarbij zijn berichten door coasterkapiteins via Zweden naar Londen gestuurd werden.

Oude Tippelaar

Op radio Oranje werden berichten voor Sieds van Straten doorgegeven met de codenaam ‘Bonifatius’, maar een andere schuilnaam was ‘George Kassian’. Koningin Wilhelmina noemde van Straten vanuit Engeland eens de ‘Oude Tippelaar’. Tijdens de oorlog werd Sieds van Straten ongeneeslijk ziek. Op zijn ziekbed kreeg hij nog te horen dat hij was onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau. De Duitsers kwamen Van Straten door verraad op het spoor, maar vlak voor zijn arrestatie overleed hij op 24 juli 1943. Zijn werk werd voortgezet door het Dokkumer verzet onder leiding van P.O. Brouwer, die zich, om Van Straten te eren, ‘B2’ liet noemen.