Johannes Knijff

Johannes Knijff wordt op 16 juni 1883 geboren in Holwerd (Westdongeradeel). Zijn ouders zijn Hidde Johannes Knijff en Sijke Pieters van der Meer. Wanneer hij in 1902 moet loten voor de militaire dienst is hij 1 meter 704 lang, arbeider en woont in Brantgum. Hij trekt lotingsnummer 20 en wordt daarmee op 16 december 1902 “tot de dienst aangewezen”. Op 4 maart 1903 begint zijn diensttijd bij het 5de RI.
Op 4 juni 1910 trouwt Johannes met de 24-jarigeTetje Sytsma uit Hantum.  Wanneer zijn 8 jaar bij de militie erop zitten, wordt hij op 1 augustus 1911 overgeplaatst naar het 2de bataljon landweer-infanterie. Zo komt hij na de mobilisatie in Vianen terecht.

Om de verveling daar tegen te gaan schrijft Johannes een groot aantal artikelen en gedichtjes voor de Soldatencourant. Deze krant bestond alleen in de mobilisatiejaren. Hij is raadpleegbaar via http://zeeuwsebibliotheek.nl/zeeland/krantenbank-zeeland/soldatencourant.html

 

Dit gedicht komt uit de Soldatencourant van 7 februari 1917:

Soldatenkrant 07-02-1917)

 

Van Johannes Knijff is ook een militair zakboekje bewaard gebleven. Daarin wordt vanzelfsprekend de opkomstplaats Vianen ook vermeld. Met dank aan dhr. J. Knijff voor de scans.

Knijff 1

Knijff 2

Knijff 3