Huwelijken tussen Friezen en Vianers

Tijdens de mobilisatie ontstonden vaak nauwe banden tussen de mensen uit Vianen en de (Friese) soldaten die bij hen waren ingekwartierd. In sommige gevallen leidde dat zelfs tot een huwelijk. Dat zou voor de volgende gevallen kunnen gelden:

  • Op 2 september 1916 trouwde Taeke Westerbaan (1886-1959) uit Leeuwarden met Pieternella Johanna Schot (geb. 1890) uit Vianen.

Leeuwarder Courant, 1 september 1917

Vertrokken – T. Westerbaan, straatmaker, van Javastraat 10 [te Leeuwarden, N.D.] naar Vianen.

 

  • Op 31 augustus 1918 trouwt Pieter van Dijke (1886-1949) uit Anjum met Wilhelmina Maria Catharina van Dam (1886-1970) uit Vianen. De familie Van Dijke was in 1889 naar Buenos Aires geĆ«migreerd. De omstandigheden daar waren echter dusdanig slecht, dat het gezin in 1893 weer teruggekeerd is. Zie daarover dit artikel.
  • Op 28 mei 1921 trad Sijbe Sonnema (geb. 1893) uit Stiens in het huwelijk met Margrietha Verduin (geb. 1898) uit Vianen.
  • Op 12 november 1915 huwt Theodorus van de Graaf (1885-1969) uit Vianen met Egbertje Feenstra (1890-1985) uit Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.