Eelke Sijtsma

Eelke Sijtsma wordt op 10 december 1885 geboren in Lioessens (Oostdongeradeel). Zijn ouders zijn Tiete Sytzes Sijtsma en Japke Jitzes Kuipers. Wanneer hij in 1904 moet loten voor de militaire dienst is hij 1 meter 747 lang en arbeider van beroep. Hij trekt lotingsnummer 20 en wordt daarmee op 20 december 1904 “tot de dienst aangewezen”. Op 2 maart 1905 begint zijn diensttijd bij het 9de RI.
Na 8 jaar bij de militie te hebben gediend wordt hij op 1 augustus 1913 overgeplaatst naar het 2de bataljon landweer-infanterie. Zo komt hij na de mobilisatie in Vianen terecht.  Op 31 december 1918 krijgt hij ontslag wegens geeindigde diensttijd. Op 26 mei 1921 trouwt hij met de 23-jarige Pietje Woudwijk uit Hantum.

 

Onderstaande foto werd genomen in 1914 vlak voordat Sijtsma (aangegeven met een kruisje) naar Vianen zou afreizen. De soldaten staan hier op station Morra-Lioessens. Met dank aan mevr. Sijtsma uit Lioessens voor de foto.

StationMorra