Dirk Keekstra

Vianen1914

Militairen in Vianen in 1914. Dirk Keekstra is met no. 6 aangegeven.

Over Dirk Keekstra, geboren 3 augustus 1890  te Engwierum. Ouders Klaas Keekstra en Maaike Hoekstra. Bij de loting voor de dienst in 1909 trekt hij lotingsnummer 1 voor de gemeente Oostdongeradeel. Hij is op dat moment arbeider, 1 meter 707 lang en woont in Engwierum. Op 8 maart 1910 begint zijn dienstplicht bij het 2de regiment vestingartillerie.  Op 3 juni 1914 trouwt hij met Antje de Boer uit Oostrum. Op 1 augustus 1917 gaat hij formeel over naar de landweer.
Kennelijk bevalt het soldatenleven hem wel. Want terwijl voor velen van zijn lichting de diensttijd eind 1918 eindigt, blijft hij – ongetwijfeld vrijwillig – bij de landweer. Op 15 december 1927 wordt hij zelfs nog overgeplaatst naar het 2de regiment onbereden artillerie. Pas op 1 oktober 1930 wordt hij ontslagen wegens geeindigde diensttijd.
Dirk overlijdt op 28 juni 1944.