Anne Johannes van der Meulen

Anne Johannes van der Meulen werd geboren op 3 augustus 1886. Hij werd graanhandelaar, en op 18 juli 1912 trad hij in Tietjerksteradeel in het huwelijk met Jacobje van der Meulen. Als gevolg van de dienstplicht werd Anne van der Meulen op 15 mei 1906 ingedeeld bij het 5de Regiment Infanterie. Op 1 april 1913 ging hij over naar het 18de of 16de RI. Aanvankelijk kwam hij terecht in Chaam in Noord-Brabant om de grens met België in de gaten te houden.

Chaam4

Foto van militairen in Chaam bij de familie Van Lil. Anne van der Meulen zit rechtsvoor. Op de middelste rij tweede van rechts zit Adrianus van Lil (landbouwer en winkelier), en naast hem zit zijn tweede vrouw Anna Luiken. Achter hen (tussen hen in) staat Johannes Adrianus van Lil. Het bord wordt waarschijnlijk vastgehouden door Adrianus Johannes van Lil, en recht achter hem staat vermoedelijk Elisabeth Maria Catharina van Lil. Met dank aan mw. Leeffers-Bouma voor de foto.

 

Op 1 januari 1916 ging Anne van der Meulen formeel over naar de Landweer. Gezien zijn woonplaats (Dokkum) zou dat het 2de bataljon LWI kunnen zijn. Maar Van der Meulen is mogelijk al in 1915 naar Vianen gegaan, want zijn vrouw Jacobje Wielinga ging mee. Op de zolder van de kazerne zou een woonruimte voor het gezin zijn ingericht. Op 9 december 1915 werd daar hun dochter Christina geboren. Na de mobilisatieperiode is het gezin naar Dokkum verhuis. Hoe lang ze in Vianen geweest zijn is niet bekend.

img015Mevrouw J. van der Meulen – Wielinga met haar 3 kinderen Tabolien, Pieter Sipco en Christina.  Christina werd in Vianen geboren op 9 december 1915. Deze foto komt uit 1916.