Andries Miedema

Andries Miedema werd op 27 oktober 1893 in Boksum geboren. Zijn ouders waren Freerk Miedema en Hendrikje Koopmans. Op 18 juli 1917 trouwt Andries met Hendrikje Jousma uit Leeuwarden.

In 1913 wordt Miedema ingelijfd bij de Landstorm. Hij is 1,715 meter lang en van beroep pompmaker. Op 10 november 1915 moet hij in werkelijke dienst en komt hij in onderhoud bij de 3e compagnie van de IX Infanterie Brigade.

Op 3 maart 1916 komt Andries Miedema in onderhoud bij het 2de bataljon Landweer Infanterie in Vianen. Op 10 juni 1916 wordt hij bevorderd tot korporaal. Op 3 februari 1917 krijgt Miedema een straf van 8 dagen kwartierarrest omdat hij zijn uitrusting niet op tijd in orde gemaakt heeft. Desalniettemin volgt op 10 maart 1917 de bevordering tot sergeant, waarbij Miedema ook in de 2de compagnie van het 2de Bat. LWI komt. Vervolgens zit hij ook enige tijd in Everdingen; mogelijk in het fort aldaar. Blijkens een artikel uit de Leeuwarder Courant van 4 augustus 1917 is Andries Miedema ook naar Vianen verhuisd.

LeeuwarderCourant 04-08-1917

Hij zal daar maar kort gewoond hebben, want op 8 oktober 1917 ging hij weer terug naar het Depot IX Inf. Brigade, waar hij in verschillende compagnie├źn terecht kwam. Rond die tijd nam hij ook een mast- blok- en pompmakerij over aan de Camstraburen in Leeuwarden. In juni 1918 zat hij nog enige tijd in kamp Donderen en op 3 november 1919 is aan zijn dienst een einde gekomen.

Volgens de schoondochter van Andries Miedema zou hij tijdens de mobilisatie ook als kok werkzaam zijn geweest.

KlKrantsje 1-03-1995

Andries Miedema (3e van links) voor de Beurs in Leeuwarden met enkele van zijn waren. Foto uit 1928. [Bron: ‘t Kleine Krantsje, 1 maart 1995]