Voorstellingen

In de Kantine voor de militairen in Vianen (in het gebouw van “de Sociëteit”) werden regelmatig optredens verzorgd. Militair Johannes Knijff schreef daarover regelmatig korte artikelen die in de Soldatenkrant werden gepubliceerd. Ze geven een mooi beeld van wat er zoal voor de soldaten werd georganiseerd.

 

Kool

De Sociëteit van Vianen was gevestigd aan de Voorstraat (aangegeven met een kruisje). Normaal gesproken kwamen voorname heren hier bijeen om onder het genot van een borrel een praatje te houden. Tijdens de mobilisatiejaren was een gedeelte van de sociëteit afgestaan voor de militairen. De militair Anne Boersma heeft enige tijd in de Sociëteit gewerkt en schreef daar ook over.

Het mannenkoor van Vianen, “Harmonie” genaamd, verzorgde op 26 augustus 1914 een concert in de Sociëteit, dat op 2 september in hotel Van Soest werd herhaald. Gezongen werden o.a. “het laatste vers van Wilhelmus van Nassouwe en het Vlaggelied”. Tot slot werden het eerste en het laatste vers van Wien Neerlandsch Bloed gezongen. Vooral de talrijk opgekomen militairen toonden zich enthousiast.

[Bron: A.J.M. Koenheim, “Mannenzangkoren in Vianen” uit In het land van Brederode : historisch tijdschrift voor het Land van Vianen, jg. 15 (1990), nr. 3/4, p. 44-53.]

.

De zangvereniging “Soli Deo Gloria” hield op 8 oktober in het kerkgebouw een uitvoering voor de militairen.

.

27-12-1914

In december 1914 werden door luitenant Keyzer enkele “lichtbeelden” vertoond van de kolonie Suriname:

Soldatenkrant 27-12-1914

Het Volk, 9 januari 1915

De mobilisatieklub te Vianen hield een kursusvergadering met Dijkgraaf als spreker over het onderwerp: “De oorlog en hare gevolgen”. De mooie rede werd onder ademloze stilte aangehoord door een 40 militairen. Eenige vragen werden naar genoegen beantwoord.

5-5-1915

In mei 1915 verzorgden mr. en mevr. Klinge-Doornbos een voorstelling.

Soldatenkrant 05-05-1915

Het gaat hier om Johannes Pieter Jacobus Helmich Clinge Doorenbos (1884-1978) en zijn echtgenote Wobbina de Blécourt. Zij gaven in de mobilisatiejaren optredens voor zeer veel militairen.

ClingeDoorenbos

Clinge-Doorenbos en zijn vrouw Wobbine (Bien) de Blécourt in 1915. Foto: Geheugenvannederland.nl

Op een van de dagen 26-28 mei 1915 werd Vianen bezocht door de Friese troubadour Sjouke de Zee, op uitnodiging van de Landweersoldaat Theunis Boersma. De Zee zou zijn lezing Stimpers (Stumpers) houden en enkele van zijn mobilisatieliedjes zingen.

Sjouke_de_Zee

Sjouke de Zee. Bron: wikipedia.nl

 

22-11-1916

In november 1916 gaf den heer Kloosterman een optreden over de oorlog.

Soldatenkrant 22-11-1916

31-12-1916

In december 1916 kregen de soldaten een acrobatiekvoorstelling van het Gezelschap Korver.

Soldatenkrant 31-12-1916

19-01-1917

In januari 1917 gaf August de Laat een voorstelling, samen met mevr. Henriette.

Soldatenkrant 19-01-1917 (2)August de Laat (1882-1966) was tijdens de mobilisatiejaren een veel gevraagde zanger-humorist. Hij zou in totaal zo’n 350 nummers op plaat uitbrengen. Hier is een liedje van hem te beluisteren.

August de Laat

August de Laat. Bron: thuisinbraband.nl

31-01-1917

In januari 1917 kwam tevens het Duo van Golde langs in Vianen.

Soldatenkrant 31-01-1917 (2)

 

25-05-1917

In mei 1917 werd de Leger en Vlootfilm aan de militairen vertoond.

Soldatenkrant 25-05-1917De Leger en Vlootfilm is hier te bekijken. De film werd vertoond in de concertzaal Van Soest aan de Voorstraat. Dit gebouw is op de foto hieronder te zien. Het is het gebouw met als uithangbord De Roos.

EPSON scanner image

 

30-05-1917

Op 23 mei 1917 werd een toneelstuk opgevoerd door de K.M.T.V. [Katholieke Militaire Toneelclub Vianen?]

Soldatenkrant 30-05-1917