Foto’s

Hier volgt een overzicht van alle gevonden foto’s van militairen in Vianen in de periode 1914-1918.

 

00110407

Officieren bij een auto, aan de rand van Vianen, bij de Hollandse Waterlinie.

Bron: Nationaal Militair Museum (NMM) Soesterberg, objectnummer 00110407

 

StationMorra

Soldaten op het station Morra-Lioessens vlak voor de afreis naar de legerplaats. V.l.n.r.: 1. onbekend, 2. Harm Boelens, 3. Pieter Hania, 4. Sip Faber of Jacob Dijkstra, 5. Jinne Dekema of Jetze Hoekstra, 6. Willem Spel (vroeger Smid) of Theunis Dijkstra, 7. Abe de Jong, 8. Bouwe Dekema, 9. Eelke Sijtsma, 10. Eelke Jansma, 11. Dout (de verloofde van Abe de Jong?), 12 op de voorgrond Meindert de Jong (oud veilingmeester van Dokkum), 13. onbekend, 14. onbekend, 15. Pieter Liepkes Dijkstra. De foto is genomen door Philippes Dijkstra van Morra, destijds 22 jaar oud. [Met dank aan Doede Douma voor de informatie]

Eelke Sijtsma (Lioessens, 1885 – Dokkum, 1964) staat aangegeven met een kruisje. Hij werd ook in Vianen gelegerd. Foto gedeeld door mevr. Sijtsma uit Lioessens.

 

Hollands Welvaren

Soldaten en burgers voor het café Hof van Holland (Hollands Welvaren) aan de Kortendijk.

De foto is gemaakt in 1915. Bron: zoekplaatjes.nl

 

AnneBoersma

Soldaten in de Brederodestraat, met in de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk. De middelste van de vijf zittende personen is Anne Boersma, destijds bakker in Anjum. Foto is gedeeld door Jan Boersma.

Vianen1914

Soldaten bij het huidige pand Brederodestraat 5.  De nummers staan voor de volgende personen:

  1. Gerrit van Iperen uit Vianen
  2. Eelke Sijtsma, Lioessens
  3. Gerrit Dijkstra, Anjum
  4. Dirk Wieringa, Ee
  5. Sieds van Straten [? Aan het symbool op de mouw te zien is dit waarschijnlijk een korporaal], Dokkum
  6. Dirk Keekstra, Engwierum
  7. Anne Boersma, Anjum

 

Vianen LC 18-06-1988

Soldaten in Vianen. Een foto uit de Leeuwarder Courant van 18-06-1988.

 

Auto3

Soldaten in en rondom de autobus voor de Rooms-Katholieke kerk. Foto gedeeld door mevr. Wieringa-Kooiman uit Hantum.

 

Auto4

De militaire auto van Groep Vreeswijk voor de Rooms-Katholieke kerk. Foto gedeeld door J.Kooiman uit Hantum.

 

EPSON scanner image

Militairen in bij burgers in Vianen. Rechts zit Pieter van Iperen (geb. 1898), daarachter staan drie van zijn zussen. 1e van links staat Maaike (geb. 1889), 3e van links: Lena (geb. 1893), 5e van links: Geertruida Martina, roepnaam Trui (geb. 1890). Uiterst rechts staat Willem Cazant die bij de familie Van Iperen als knecht in dienst was. Foto gedeeld door Piet van Iperen uit Hagestein.

 

SoldatenZee

Soldaten met in het midden Piet van Iperen en zijn vrouw, en op de achterste rij twee van zijn dochters (vijfde van Links Maaike, 7e van links Geertruida).

Bron: Sjouke de Zee: By de Fryske soldaten yn de mobilisaesje 1914-15. Uitgeverij Kalis, Buitenpost, 1915.

 

 

Wieringa

Militairen in Vianen. Staand, tweede van links: Dirk Wieringa uit Ee. Foto gedeeld door mevr. Wieringa-Kooiman uit Hantum.

 

Korps2

Militair fanfarekorps “Hoop op Kort Bestaan”. Achter de grote trom met bekkens: Dirk Wieringa uit Ee. Foto gedeeld door mevr. Wieringa-Kooiman uit Hantum.

 

Korps1

Militair fanfarekorps “Hoop op Kort Bestaan”. Achter de grote trom met bekkens: Dirk Wieringa uit Ee. Foto gedeeld door mevr. Wieringa-Kooiman uit Hantum.

 

Sporters

1e uitvoering Nutsklasse met Miltairen in Hotel Hartman te Vianen Augustus 1915 [Bron: http://www.dosvianen.nl/101_ver_geschiedenis.htm]

 

VianenSoldaten

Militairen op de Voorstraat in 1916(?). Foto uit collectie van Bert Homburg.

vianen1

Deze foto is in 1914 genomen op de spoorbrug te Vianen. Geheel rechts staat Hendrik Balt. De foto werd door zijn zoon Sjouke Balt opgestuurd naar de Leeuwarder Courant waar hij op 3 april 1982 werd geplaatst. Er zou ook nog een zeker Meindersma uit Anjum op staan.